Gatanje iz kave

  • Gatanje iz kave
   • 19.12.2011. | Kategorija: mix | Pogledano: 11880 puta

    Gatanje iz aljice kave saznajte ta znae simboli, brojevi, znakovi, tumaenje znakova, sve to Vam se prikae u aljici kave.

Povijest i tajna gledanja u aljicu kave

Upotreba kave je poela u 16. stoljeu i ona dolazi iz Afrike. U dananje vrijeme kava je u naim prostorima postala nacionalno pie i konzumira se u velikim koliinama

Mistine i tajanstvene are koje se stvaraju u talogu popijene kave na dnu aljice dale su povoda vidovitim ljudima odnosno enama da iz tih ara i znakova itaju sudbinu onome ko je upravo tu kavu popio. Gledanje u aljicu je isto enska disciplina, ali postoje i mukarci koji su ovladali ovom vjetinom.

I sada se Vi pitate u emu tajna ove vjetine? Da li se uope radi o nekoj vidovitosti i mistinosti ili ne? Ne, nema tu ni mistinosti ni vidovitosti, ve se radi iskljuivo o vjetini itanja i deifriranja ara i znakova koji se stvore u talogu popijene kave pa zatim izvrnute aljice.

Onom ko se prvi put susree sa gledanjem u aljicu, kada pogleda sasueni talog na dnu olje, ne vidi nita osim jednolicne tamne mase. Ali ako tu masu malo bolje zagledamo, videemo u njoj razne are, figure pa i znakove koji nam manje ili vie mogu liiti na ljudske ili ivotinjske oblike, na slova ili neke predmete u emu i lei tajna. Druga je stvar to neki znak ili figura u talogu aljice za jednog ojveka moe predstavljati maku, za drugoga magarca, za trecega psa a etvrti je video svinju na primer. I svi su oni zapravo u pravu, jer svakom nejasnom znaku moemo dati tumaenje onakvo kakvo se nama priinjava.

to sve morate znati prije gledanje?

Treba znati neke stvari prije samog gledanja u talog aljice popijene kave.

1) Da bi nekoj osobi mogli da gledate u aljicu, neophodno je da ta osoba popije kavu lagano iz nekoliko gutljaja, a potom tu aljicu prevrne na tacnu. Saekate izmeu 5 i 10 minuta da se taj talog osui a onda moete pristupiti gledanju i otkrivanju znakova/simbola.

2) U aljicu nikako ne smijete nalijevat jo kave da bi se are pojaale niti se te are smiju neim dodirivati ili mijenjati.

3) Figure koje se ocrtaju na dnu aljice predstavljaju linost ili kuu osobe kojoj se gleda. Figure pri vrhu aljice govore da e se odreeni dogaaji skoro ispuniti. Figure koje izlaze na samu ivicu aljice, znae putovanje ili promjenu boravka.

4) Pri tumaenju i razjanjenju pojedinih pojmova i figura, uvijek treba polaziti od znakova koji predstavljaju osobu kojoj se gleda. Sve ostale figure i znakove treba povezivati sa tim znakovima i tako ih i tumaiti. Likovi se tumae s lijeva na desno i odozgo prema gore.

U nastavku emo Vam predstaviti veliki broj tumaenja za znakove, are i figure stvorene u talogu kave, a Vi ih poveite, dopunite i kombinirajte koliko Vam to Vaa mata dozvoljava.

Tumaenje znakova/simbola iz aljice

A (slovo) roenje; poetak; sretan ulazak u posao.
AKROBAT napetost; opasnost; uputate se u rizine poslove, tenja za postizanjem ravnotee.
ALIGATOR opasnost; tajni neprijatelji.
ANEO dobre vijesti; radosno iznenaenje; srea na putu ili u kui; zatita.
AUTOMOBIL srea u zapoetim poslovima, posjeta, putovanje; neoekivane promjene na dobrobit okoline; ako je okrenut prema dnu alice, a ispred njega stoji osoba, javlja nesreu.
AVAN (MUAR) potrudi se u poslu.
AVION iznenadno due putovanje, srea, napredak, primitak vijesti, nenadani poklon; ako je prepolovljen, nesrea.
BAVA ogovaranje.
BAJONETA mala nesrea.
BAKA alost u kui.
BALON kratkotrajne neprilike, idalizacija neke situacije ili osobe; budite oprezni; preuveliavanje ozbiljnosti situacije.
BATA veselo drutvo.
BEBA ako je na dnu alice znai manje probleme; vie beba je iznenadni neuspjeh; roenje djeteta predvia nove poetke, ali i situaciju iji razvoj treba kontrolirati.
BI energija; seksualnost; aktivnost; mogua agresija, ogovaranje.
BIK djelujte samostalno; eni javlja nasrtljivo udvaranje, a mukarcu svau s prijateljicom.
BILJKE uvijek su nagovjetaj neega dobrog, sree u ljubavi, odanosti, vjernosti; priznanja i odlikovanja, unapreenja posredstvom nekog zatitnika; to ih je vie, veselje je vee.
BOCA dobre vijesti, zadovoljstvo; ako ih je vie, zdravstvene tegobe.
BOLNIARKA opasnost, bolest, odlazak u bolnicu; ako je lik u blizini ruba alice, mogue da e se razboljeti netko od vaih najbliih; ako je pri dnu, mogua je teka bolest s neizvjesnim ishodom.
BOR ako uspijete istrajati u zapoetom poslu, eka vas uspjeh i slava; pred vama je povoljno razdoblje koje trebate iskoristiti.
BRDO uspjeh poslije tekoa i napornog rada; vie brda znae prepreke na putu do cilja.
BRAVA iznenadne potekoe i prepreke kod ostvarenja planova i ciljeva koji su vam bitni; nema izlaza iz postojee situacije.
BRIJEG loiji predznak; potekoe na putu do cilja, ali savladive uz napor; ako su iznad brijegova i mrlje u obliku oblaia, tad se radi o preprekama na putu opeg napretka.
BROD povratak optimizma i nade; povoljan razvoj situacije; vrijeme radosti i napretka; oekuju vas sretni dogaaji; mogue putovanje vodom; pismo iz daleka s kanjenjem.
BROJEVI mogu oznaavati vremenski rok; igraj lutriju na te brojeve.
BUBA neugodnosti, tra, ogovaranje, uvajte se ulizica; sitna kraa ili neka druga teta; teak zadatak e predstavljati izazov vaoj naravi.
BUBAMARA svadba u kui; veselje.
BUBANJ skandal u okolini; oekujte promjene; potraite novi smjer u zapoetoj akciji.
BUKET CVIJEA velika radost; elje e se ispuniti, prijateljstvo; trajna ljubav, sretan brak; gosti; izjava ljubavi; ne vjerujte laskavcima.
BUNAR dugotrajna srea u ivotu; sretno razdoblje e potrajati.
BURE dobar posao, dobitak, treba istrajati u poslu.
CIPELA novosti ili novi poeci; promjena na bolje; odlazak na put ili dolazak nekog gosta; muka cipela najavljuje uspeno putovanje; a enska, gosta u kui.
CRKVA ceremonija; duhovna preobrazba; bolest ili vanredno napredovanje u svemu, ovisno o okolnim likovima.
CRTE putevi; od dna alice prema njenom rubu oblikuju se crte to nalikuju cjevicama, ako su otvorene na gornjem kraju, znak su sree na podruju posla, prijateljstva i ljubavi; ako su crte zatvorene odnosno ako je uz rub alice deblja naslaga taloga, koja zatvara veinu crta, tad je to znak zapreka u poduhvatima; vrlo malo crta u alici znak je da osoba previe polae na sigurnost i eli mir; puno crta u alici oznaava dug ivot sa sretnom starou; ravne, jasne i uspravne crte najavljuju napredak bez problema, uspjeh u svakom pogledu; vodoravne, valovite ili krivudave crte znae razoaranja i tekoe do cilja, neuspjeh; a nakrivljene crte, neuspjeh; ako je crta kosa, upozorava na greku u poslu; a ravasta govori da se dvoumite; nepravilne are na dnu, imat ete promjenljivo materijalno stanje.
CRV brige kroz posao, propali planovi, zastoj u aktivnostima, raspad posla, prezir, svaa.
CVIJEE novani dobitak; samo jedan cvijet znai da e vam se ostvariti elja, ast; poklonjeni osjeaji.
AJNIK ugodno drutvo, druenje; gosti; ako je pri rubu alice simbolizira radost, sreu, zadovoljstvo, a pri dnu upozorava vas da biste trebali izbjegavati svae i sukobe ukoliko elite biti zadovoljni.
AMAC ostvarenje planova, pozitivan ishod, ali s kanjenjem; nenadani dobitak, bogatstvo; znak zatite; posjet prijatelja.
ARAPA ogovaranje.
AA zdravstveni problemi, posjeta doktoru; postojanost, sigurnost; novo prijateljstvo.
AVAO brige, ogovaranje, pa poveajte oprez.
EKI briga, svae i opasnosti, ali i savladavanje prepreka, nakon veeg napora; iznenadna vijest; pri vrhu alice znai da e se prepreke savladati; pri dnu najavljuje nove prepreke, mogue svae u porodici ili s dragom osobom.
EALJ veliki gubitak, vijest o nekoj nesrei, oprez u blizini doma.
ETVEROKUT ovisno kako je oblikovan i ime okruen; romb ukazuje na veliku ljubavnu sreu; dugaki pravokutnik znak je skore svae u obitelji; ako su u blizini kriii ili kutovi, tada je upitna partnerova vjernost.
IZMA zatita od bola i nesree; pomo od nepoznate osobe; pri vrhu alice najavljuje dobitak koji e vas obradovati; a na dnu oljice, neuspjeh, sramotu; stopalom okrenuta prema rubu, predstoji vam dugo, ali uspjeno putovanje od kue; ako je okrenuta prema dnu; ozdravljenje; poderane izme znae da ete napraviti greku.
OVJEK posjet; ako je jasna uspravna figura u blizini drke, doi e gost tamne kose, a ako je zamagljena ili svjetlosmea figura, bit e svjetlokos; ako ima ispruenu ruku, donijet e vam dar; ako je gol, znak je neispunjenog obeanja, sramote ili neprijatnosti; kad je okrenut prema dnu alice, znai vjernost i enidbu, a okrenut prema vrhu, neverstvo i raskid.
DAMA ast i priznanje.
DELFIN radost, veselje uspjeh.
DEVA brzina, lijepe vijesti.
DIJETE krtenje, kumstvo; novo prijateljstvo ili prinova u obitelji; uspjean posao i priznanje.; ako ga prate pozitivni simboli oznaava radost, poetak neeg novog, novani dobitak; ako prate negativni simboli, oznaava poetak briga i neuspjeha.
DIM suenje.
DIV veliki uspjeh u poslu.
DJETELINA S ETIRI LISTA velika srea, uspjeh, mogua dobit u igri na sreu.
DNO ALICE crno znai bogatstvo; a prazno sirotinju i zla vremena, ali i 'odlazak' briga i otvorene mogunosti pred vama.
DRUTVO LJUDI veseo provod.
DRVO pozitivan znak, predstavlja radost, uspjeh, ostvarene nade, ozdravljenje, zasluen prihod; sveope promjene na bolje; ako je drvo s kronjom ispunit e vam se elja; vie drvea oznaava da ima dobre prijatelje, ispunjenje elja.
DUGA srea, velik uspjeh, napredak.
DUGME suparnik u poslu, kraa.
DVOGLED nevolje zbog skrivanja neke tajne.
DVORAC pomo u nevolji; nasljedstvo.
DVORSKA LUDA - morate pokazati vie ozbiljnosti.
DAMIJA uspjeh, srea nakon tekog rada.
DEZVA dobre vijesti.
DIP veliki uspjeh u poslu.
DOKEJ pekulacije.
ERAM manji uspjeh.
FENJER saznat e tko te pokrao.
FES potovanje, nagrada, prijatna zvanina vijest; suprotno, uvajte se povreda.
FIJAKER oekuje vas bezbrino vrijeme.
FLAA veselje, slavlje, radosni susreti.
G (slovo) radost.
GAJDE razoaranje.
GALEB ljubavno pismo, ljubavni sastanak.
GAVRAN alosne vijesti, nagovjetaj nevolja.
GITARA poklon, poetak novog posla.
GLAVA razmiljanja, intelekt, odluke; glava s kosom znai napredak i dobitak; a elava glava simbolizira sreu; skoru udaju, ako je blizu vrha alice.
GLJIVA ivjet ete u zdravlju, bogatstvo, doivjet ete preokret; pri rubu alice oznaava promjenu u ivotu; a pri dnu da u narednom periodu budete oprezni, ali i da ete izai iz problema.
GNIJEZDO srea u porodici.
GOLUB pismo s dobrim vijestima, srea u kocki; poboljanje kroz rtvovanje; ako je u letu donosi veoma vane vijesti.
GOMILA potrudi se pa e uspeti.
GONDOLA ako je pri vrhu alice nagovjetava putovanje; ako je u sredini alice najavljuje novu ljubavnu vezu, romansu, a pri dnu alice svau s voljenom osobom.
GRABLJE dobro ete se snai.
GRAH financijske potekoe.
GRAMOFON zadovoljstvo.
GRANA pomo prijatelja u nevolji.
GRMLJE prijatno drutvo.
GROB nesrea, smrt, tuga, gubitak; na dnu alice najavljuje smrt u obitelji, a sastrane, smrt nekog iz okoline.
GROM pokazuj se javno.
GROE ovisno o figurama pored, moe znaiti, s jedne strane nesretnu ljubav i razoarenje u ljubavi, a s druge strane plodnu i iskrenu ljubav.
GRUDI ljubavna srea.
GUTER izbjegnuta nesrea.
GUSKA dobitak; pronalaenje dobrog rjeenja.
H (slovo) zatvor (haps)
HARFA dugotrajna srea u ivotu; simbolizira harmoniju i zadovoljstvo u obitelji.
HOBOTNICA opasnost.
HRAST uspjeh, slava, veselje, dugotrajna srea.
HRT visoki poloaj.
IGRAKA nostalgija; igra; bezazlenost.
IKONA radost u porodici .                  
INSEKT neraspoloenje i mogue brige.
JABLAN djeca e vam imati uspeha.
JABUKA poetak ljubavi, nova ljubav, poznanstva; glasovi ljubavi, ljubakanje; zaslueni prihod; plodnost; vrijeme ubiranja plodova rada.
JAHA brze vijesti.
JAHTA okrueni ste neiskrenim ljudima, budite oprezni.
JAJE blagostanje, poetak neeg dobroga; napredak i uspjeh; slobodno moete ostvariti svoje ideje.
JARAC suparnik u poslovima.
JARAM netko vas iskoritava, rui va ugled ili vas zloupotrebljava; obratite panju na lane prijatelje.
JASTREB sudski problemi, gubitak u procesima.
JEDNOROG tajna ljubav; netko je potajno zaljubljen u vas, a vi ste ravnoduni.
JEDRILICA nesvjesnost u poslu, lakomislenost, uvajte se prijevare.
JELA bolest majke ili bake; uspjeh u umjetnikim poslovima; to je via, to je uspjeh vei.
JELEN brz uspjeh, ponos, dostojanstvo, napredak; radostan dogaaj u kui; nai e se u drutvu ovjeka na visokom poloaju; pomo od osobe mukog spola.
JEZERO sretna ljubavna veza.                             
KAKTUS teta, opasan posao, opasne misli, depresija.
KAMENJE potekoe.
KANDA neprijatelj; kande na apama znak su velike opasnosti; vodite rauna to priate.
KANTA ZA SMEE bolest.
KAPA potovanje, u suprotnom otkrivanje tajne; dolaze nevolje, budite oprezni.
KAVEZ gubitak slobode, depresija, nezadovoljstvo, izgubljeno se nee nai.
KIOBRAN obratite panju oko sebe, ogovaranje, neprijatelji koji vrebaju; potrebna vam je zatita i utoite; otvoren kiobran simbolizira da imate prijatelje koji e vam pomoi; a zatvoren da vam je trenutno onemogueno ostvarenje ciljeva.
KIT vrlo povoljno razdoblje je pred vama; snaga volje; uspjeh na svim ivotnim podrujima, posebno u poslu.
KLAS neoekivano lijepe novosti
KLAUN - zabava, susret s prijateljima; mogue nevolje, uvajte se da vas ne izigraju.
KLOKAN mir i srea u kui.
KLJU simbol prosvjetljenja; novi interesi; bogatstvo; uspjeno ete rijeiti probleme; ako je pri dnu alice najavljuje nove probleme.
KLJUN PTICE upornost e se isplatiti, vijesti.
KNJIGA mudrost; znanje; sudski problemi, teko ete dokazati istinu ili se opravdati; zatvorena knjiga oznaava povoljno rjeenje problema, uz mogua zakanjenja i odgode, neko e ti se povjeriti; otvorena knjiga znai dolazak potrebnih informacija i rjeenja.
KOIJA razoaranje.
KOFER dobit e posao; oekuje vas zanimljivo i znaajno putovanje.
KOKO tra, neprilike, ogovaranje, loe vijesti, uznemirenost; opasnost za obitelj; verbalni konflikti s osobama enskog spola.
KOLA puna oznaavaju moguu smrt prijatelja; a prazna, neizvjesno putovanje.
KOMETA neoekivani posjetilac; nova saznanja ili vijest.
KOMPAS putovanje.
KONOPCI bit ete krivo ubijeeni u neto ili nepravedno okrivljeni.
KONJ osobnost; karakter; povjerenje; dostojanstvo; uspjeh na svim ivotnim podrujima, iskrena veza, vjeran prijatelj; snaga, neovisnost; djevojkama najavljuje prosce, momcima uspjeh u poslu, a oenjenima, ljubavne avanture van braka; konjska glava potvruje iskrenu ljubav; kad je konj u trku najavljuje divne ljubavne vijesti, u statinom poloaju, romansu.
KONJICA uspjeh u poslovima.
KORACI dokazivanje u ivotu.
KORNJAA pripazite, jer netko vam radi iza lea; oprez narednih dana; mogua je javna kritika; potekoe na poslu ili u porodici; rjeenje problema e doi, ali sporo, dug vam je put do cilja.
KOSTUR bolest; gubitak novca, neimatina.
KOARA radosno iznenaenje; srea u ljubavi; uspjeh ili dobitak; pri vrhu najavljuje prinovu u obitelji porodici, uspeh u poslu, ispunjenje elje, projekta ili plana; cvijee u koari znai priznanje, sveanost, drutveni uspjeh; okruena tokicama, najavljuje novani gubitak.
KOTA pokret, putovanje; srea e se promijeniti; neizvjesnost; napredak uz ulaganje vlastitog rada i truda.
KOVEG   neugodne vijesti; bolest; potreba da 'zakopate' prolost.
KOVERTA skori glas, lakoa, lijepe vijesti, zavisi od okolnih simbola.
KOZA lani prijatelji, sukobi; brige, siromatvo, tekoe; uvajte se nepredvienih trokova.
KRALJ nevjerojatna snaga, mo, uspjeh.
KRAVA znak bogatstva i napretka, ili nasuprot, bolest.
KREVET bolest u obitelji; zavreci; potreba za promjenom; lijenost, inercija koju treba prevladati; ako je spremljen znai da e donijeti mudre procjene; a neuredan najavljuje manje probleme osobne prirode.
KRILA dobre vijesti, komunikacija s inozemstvom; olakanje poslije tekoa, ozdravljenje; previe nepotrebne brige, jer ste na dobrom putu i oekuje vas nagrada; mogunost objektivnog sagledavanja situacije.
KRI tamne boje na bijeloj povrini, donosi dobitak, sigurnost i dugotrajnu ivotnu sreu; na vrhu alice predstavlja zatitu, putokaz, a na dnu alice gubitak, nesreu, rtvu; kri bijele boje donosi loe vijesti, teku bolest i smrt; vie krieva najavljuje blagostanje.
KRIANJE odluke; izbor izmeu vie mogunosti; ivotna raskrija.
KRIII to su brojniji govore o strasnom, burnom ivotu, koji postaje mirniji tek u poznim godinama; tri kriia znae slavu i ast; samo jedan kri u sredini alice, nagovjeta tihu i mirnu, ali udaljenu bolest ili smrt.
KROKODIL oprez! opasnost je pred vama, nesrea, mogue prometna.
KROV sigurnost u kui, na poslu ili u financijama; konana odluka; zatita; vie krovova najavljuje novu kuu.
KRUGOVI ILI OVALI povoljan znak; ostvarit e vam se elja; dobro ete obaviti posao, pomirenje; perfekcionizam; obnavljanje prolosti; obeavaju aktivnost, stremljenje prema cilju, uspjeh poslovnih planova; to ih je vie u talogu, to bolje; ako je samo nekoliko krugova, znak je da treba raunati s novanim ogranienjima; s tokom u blizini najavljuje prinovu u obitelji, trudnou; i krug s etiri tokice najavljuje mogunost dobijanja djeteta, a vie takvih krugova oznaava brojnije potomstvo (tri kruga - tri djeteta); krug okruen svijetlom plohom najavljuje svadbu u kui, ali ako je obrubljen tamnim zrncima, brak je neskladan; krug s crtama znak je da e vam trud biti ometen.
KRUNA uspjeh u svakom pogledu, na svim ivotnim podrujima najvea ast i bogatstvo; sretne okolnosti.
KRUKA nasljedstvo, financijska sigurnost; duga ljubavna veza.
KUA emocionalna i materijalna sigurnost, povoljno vrijeme za ostvarenje ciljeva i planova svake vrste, dugotrajan uspjeh, utemeljenje posla; ako je pri vrhu alice oznaava lijepu ljubavnu situaciju, a pri dnu raskide i probleme u vezi.
KUKAC imat ete manje brige.
KULA uspjeh; nasljedstvo, dobitak u igrama na sreu, financijsko blagostanje kroz vjenanje; ispit vae unutranje snage.
KUPUS lani prijatelji; ljubomora; zavist, ogovaranje, neuspjeh. 
KUTIJA ne otkrivajte svoju tajnu nikome; nesigurnost u poslovnim i privatnim partnerstvima; otvorena kutija oznaava rjeenje ljubavnih problema i otkrivanje tajni; a zatvorena postojanje tajni.
KVADRAT - znak zatite od bolesti i raznih nezgoda; ali simbolizira sputanost i bezvoljnost; postali ste nezadovoljni, nesretni i depresivni, trgnite se!
L (slovo) besciljan posao.
LABUD mir zadovoljstvo, povoljan period; ljubav, romantika; mir, zadovoljstvo u svim ivotnim podrujima; uvajte to to imate!
LAMPA zabava; konano rjeenje; ako je blizu drke znai novac; blizu dna najavljuje slavlje; a u dnu alice gubitak nekog predmeta; dve lampe najavljuju vjenanje, ali i dva braka.
LANAC hrabrost, siguran uspjeh, vrsta veza; poziv na svadbu; ostvarenje pravne zajednice, braka ili poslovnog partnerstva; zatvor.
LASICA neprilike; prevara na poslu.
LASTAVICA iznenadno lijepo putovanje, promjena, selidba, trudnoa; prije donoenja odluke dobro razmislite.
LATICA srea, dobro zdravlje.
LAV pobjeda nad neprijateljima, podrka i pomo utjecajnih osoba, uspjeh u poslu; imate dobre i iskrene prijatelje; oekuje vas dobro razdoblje.
LEDENJAK opasnost; nepovoljno razdoblje za velike pothvate.
LEOPARD opasnost, opasne radnje; novosti s puta, iz drugog mjesta.
LEPTIR neoekivani povoljan rasplet; transformacija; sloboda; uspjeh dolazi ubrzo; flert.
LICE - netko tko vas voli, brine za vas; samo jedno lice oznaava promjenu, zabavu; profil lica najavljuje novog prijatelja, novo korisno poznanstvo, ali budite oprezni, jer mogue je i razoarenje.
LIMUN radosna vijest; ozdravljenje bolesniku u kui.
LISICA mudrost, lukavstvo; neiskrenost, prijevara, lani prijatelji.
LIE srea, uspjeh, radosne vijesti; novani dobitak; samo jedan list, takoer, najavljuje dobre vijesti, ambicije, upornost i napredak.
LOKOT zastoj i prepreke u namjerama; nema izlaza; tajna; otvoren lokot najavljuje iznenaenje, a zatvoren brige.
LONAC blagostanje, mogue pozitivne promjene, vie lonaca najavljuje svadbu.
LOPATA dolaze teka vremena; napori kroz posao; koliko truda uloite takvi e biti I rezultati; svaa sa susjedom.
LOPTA - va posao vam ne ini zadovoljstvo, razmislite o promjeni posla; krai periodi sree, pa nesree; netko koga poznate, a bavi se sportom; nogometna lopta oznaava ostvarenje ciljeva; potrebu za pokretom, izlaz iz nepovoljne situacije.
LUBANJA brige, neuspjeh, gubitak.
LUK lo znak; nesrea, nevolje; mogua bolest, nevolje u drutvenim aktivnostima, problemi na poslu, izjalovljeni planovi.
LUKA dostojanstvo.
LJESTVE napredovanje u svakom pogledu, posebno drutveni, ali uz upotrebu vlastitih ideja i kreativnih talenata; vodoravne oznaavaju da e posao propasti, a okomite da e, uz puno potekoa, ipak uspjeti.
LJILJAN simbol ljubavi; srea, dug ivot.
LJUDSKI LIKOVI osobe, najee konkretne; drutvo; razgovor; puno figura najavljuje nesreu, neprilike ili veselje, ovisno o okolnim simbolima..
MA propast neprijatelja; netko e ti ukazivati poast; rasprave; potreba za stavom; borba.
MAKA instucija, spretnost; tajna ljubav, nevjerstvo, licemjerje, pakost, lani prijatelji, razoaranje u ljude kojima vjerujete; svaa e vam kratkorono omesti ivot; naivni ste, pa pripazite kome dajete svoje prijateljstvo.
MAGARAC ne oekujte nikavu pomo od prijatelja; potreba za strpljenjem.
MAJMUN neko vas lae i izigrava; uvajte se sramoenja.
MASKA lai i prijevare oko vas, tajne, okrueni ste neiskrenim ljudima, uvajte se nekog prijatelja; otkrit ete ono to je od vas bilo sakriveno i razoarat ete se.
MEDALJA nagrada.
MEDVJED s jedne strane moe znaiti tegobe, teret, tekoe na poslu i opasnost od sudskog procesa, pa budite oprezni, nemojte paniariti niti prebrzo reagirati, budite kompromisni; a u suprotnom znai snagu i veliki uspjeh; kad je okrenut prema drci trebate dobro razmisliti kod novih odluka, a okrenut od drke najavljuje vano putovanje.
METEOR vijesti.
METLA potreba za preispitivanjem sebe, moda se bavite pogrenim poslom; skoro rjeenje postojeih problema, uspjeh u poslu.
MI gubitak, teta, sitna kraa; uvaj se lopova.
MJESEC - povoljan simbol, intuicija, nova ljubav, ljubavna avantura, promjenjivost, novosti; pun mjesec znai sretnu ljubav i unosan brak, period romantike; mlad mjesec udaju iz ljubavi, povoljno razdoblje za nove projekte ili religijski poziv; prva ili trea etvrt mjeseca, novi posao, ali i nestrpljivost, pa treba priekati skoranje povoljnije razdoblje; druga etvrt znai da srea dolazi sa zakanjenjem; pomraen mjesec znai depresiju; a uokviren da vas eka vjenanje radi novca; mjesec sa zvijezdom najavljuje skori rastanak.
MLIN uz kvalitetnu inovaciju va posao bi se mogao pretvoriti u 'zlatni rudnik'.
MONSTRUM teror, nasilje.
MORSKI PAS opasnost.
MORSKA SIRENA imat ete tetu.
MOST prebrodit ete brige, otklonit e neprijatnosti; mali korak do uspjeha; ispunjenje elja; potreba za promjenom, proivljavanje situacije iz koje ete izvui pouku.
MOTIKA novani dobitak; naporan posao donijet e vam uspjeh.
MOTOR novosti e vam stii vrlo brzo.
MRAV uspjeh kroz veliki odlunost, rad i trud, ali morate biti oprezni jer e se javljati manje prepreke; bavite se poslovima koji vas usreuju i u njima ete ostvariti uspjeh.
MREA oprez!; opasnost je oko vas; pazite da ne upadnete u zamku.
MRTVAI SANDUK doi e vam nepoeljna osoba.
MUHA brige; bolest, infekcija; samo jedna muha ili muica znak je brige koja e se odraziti na va status u drutvu; a vie muha predstavlja puno briga u obitelji ili na poslu.
MUKARAC posjet nepoznate osobe; nova poznanstva.
MUTIKLA dostojanstvo.
MUZIKI INSTRUMENT veselje, svadba, radost.
NAKIT promjene.; nadajte se sretnom periodu.
NAKOVANJ uspjeh u poslu.
NAOALE neko vas tajno posmatra; nejasna situacija, pa su mogui problemi; budite oprezni.
NARUKVICA - susret s prijateljem koji vam se divi; dugotrajno prijateljstvo.
NAUNICA trebat ete paljivo objanjenje.
NOGA mogue manje putovanje; ako je noga okrenuta prema dnu, oznaava dolazak gosta, a prema ivici alice znai odlazak nekoga iz kue, ako je utisnuta u samom dnu alice najavljuje skorog gosta.
NOGOMET radost kroz djecu.
NOJ putovanje.
NOKTI nepravda, nezadovoljstvo; neuspjeh.
NOS neko se raspituje za vas; veliko priznanje; mali nos donosi manje priznanje.
NOTE velika srea.
NOVANIK pri vrhu alice znai dobitak; a pri dnu, gubitak.
NOVI upliv novca; vraanje dugova; investicije; poviica.
NO nesrea, svaa, brige, opasnost, neprijatelji neto planiraju; pravni poslovi; odvajanje od blinjih; prekid veze; ako je blizu drke najavljuje razvod, a u dnu alice, suenje, parnicu.
NULA uspjeh, ispunjenje elja.
NJIVE blagostanje.
NJUKA pazite da vam se ne otkrije tajna koju uvate.
OBLACI vedri doivljaji; tamni ili tokasti oblaci su predznak nesree i veih financijskih problema; svijetli oblaci najava su boljeg ivljenja, ali i da ete rijeiti probleme uz dosta truda; sitni oblaci znae ogovaranje; a rijetki pjenuavi oblaci, novac.
OGRADA prepreke; ne smijete eljeti previe, ograniite svoje planove.
OGRLICA ljubavna srea; ako je prekinuta znai prekid ljubavne veze.
OKO enja; netko vas eli vidjeti; sve loe e samo od sebe krenuti na bolje; budite oprezni.
OMA ili PETLJA nepromiljen postupak izazvat e vam nevolje.
ORAO najava velikih poboljanja u ivotu; mogua selidba; snaga; pokretljivost; ali i potreba za opreznou.
ORUJE svaa.
OVAN blagostanje, zadovoljstvo.
OVCA teak posao u bliskoj budunosti; za uspjeh ete se morati potruditi.
PADOBRAN izbjei ete nevolju; uspjet ete doi do cilja.
PAKET iznenaenje.
PALMA srea, uspjeh i zadovoljstvo u svim ivotnim podrujima; ugodan i ispunjen brani ivot.
PANTERA ispunit e se elja.
PAPAGAJ tra, javna sramota, velika svaa; skandal na putovanju.
PAPRAT bliska vam osoba nije iskrena.
PAS odanost i vjernost prijatelja ili partnera; blizu dna alice oznaava da prijatelji trebaju vau pomo.
PATKA plodnost; trudnoa; prosidba; posao koji ste zapoeli uroditi e plodom; izlazak iz problema; novac koji oekujete ubrzo e stii.
PATULJAK mnogo obeanja, a malo koristi.
PAUK neoekivan novac; tajanstvenost, morate biti diskretni i uvati se, jer problemi dolaze; uspjeh moete ostvariti samo potenim radom i bez prijevara, pa izbjegavajte nelegalne i nepotene poslove; mogunost da netko plete 'mreu' oko vas.
PAUN bogatstvo, sretan, brak; mio gost u kui; srea, dobitak i napredak u svakom pogledu; ako je paun u pokretu najavljuje dobitke, nasljedstvo, dobitak nekretnina; ako je uokviren znai ivot u luksuzu; a paun blizu nekog kruga najavljuje bogatu enidbu.
PELA upoznat ete nove prijatelje; ut ete dobre vijesti; uspjeh i financijska dobit; drutveni uspjeh; ako je u blizini drke znai okupljanje starih prijatelja; a okrenuta od nje trae vas stari prijatelji; roj pela - ostavit ete dojam na veem okupljanju.
PERO ni sami ne znate to elite; sjedite i razmislite o svome ivotu.
PIJETAO nevjera, rastava.
PILA netko u radnoj sredini planira sabotau, uvajte se da vas ne ugroze.
PISMO vijest; posebno financijske; kad je nejasnog lika oznaava lou vijest; ako je pismo okrueno tokicama najavljuje novane gubitke, dok samo jedna toka najavljuje dobijanje vijesti financijske prirode; kad je pismo okrueno zvijezdom ili vatrenim orujem, morate biti oprezni, jer mogli biste imati posla s policijom; a ako je u blizini srce, govori o problemima u braku ili vezi.
PITOLJ ne krite moralne zakone niti propise, ne donosite ishitrene odluke.
PLANINA dolazi veliki uspjeh, dobitak; to je planina via, oekuje vas vei poslovni uspjeh.
PLOA S RAZNIM FIGURAMA za ono to te mui, priupitaj druge za savjet.
POLICAJAC tajni neprijatelj.
POTAR - ako je na dnu olje, dobit ete dobar glas; a ako je sa strane, vijesti e biti loe.
POTANSKI ZNAK obratite panju na simbole koji se nalaze pored njega.
POTKOVA simbol sree; znak da ste na dobrom putu, pa slobodno nastavite dalje.
PRIBOR ZA JELO svaa sa enom.
PROZOR radoznalost susjeda.
PROZOR otvoren najavljuje vam sreu kroz prijatelje; a zatvoren, razoarenje zbog prijatelja.
PRSTEN simbol braka; ako se pokraj nalazi broj, oznaava vrijeme, a ako je pokraj slovo, s njim zapoinje ime ili prezime osobe s kojom ste u vezi; ako je blie rubu alice prsten najavljuje novu vezu ili udaju; ako je pri dnu, znai duge zaruke ili rastanak s voljenom osobom; a u sredini potvruje vrstu vezu i mogunost da e vam netko predloiti zajedniki posao; kriii u prstenu znae prekid nekog posla; presjeen prsten oznaava nevjeru, rastavu ili da do braka nee niti doi; bijeli prsten znai nesretnu, a crni sretnu udaju; dva prstena znae da vam se planovi nee ostvariti.
PRUGA dugo putovanje.
PTICE - prijateljstvo, glas, dobre vijesti; putovanja; srea; ptica otvorenih krila najavljuje putovanje zrakom; ako je rije o grabeljivicama poput jastreba ili orla, mogui su sukobi s vlastima, kazne i novani izdaci; jato ptica javlja radosne dane s dobitkom; poziv na veselje.
PUMPA dareljivost.
PUKA agresija, vojska; poveajte oprez, jer nalazite se u opasnosti; izbjegavajte sukobe; neslaganje ljubavnih partnera.
RAK oznaava neprijatelja; poslovne kolega su vam zavidni i ne oekujte pomo.
REPTIL razoarenje u prijatelja, izdat e vas.
RIBA brige, bolest; male ribice su samo prolazni problemi.
RIJEKA poput krivudave linije najavljuje raskid zaruka, a kod oenjenih sumnja u iskrenost.
ROB krivi stavovi; nepovjerenje u sebe; 'okove' ste si sami stavili i jedino ih i sami moete ukloniti.
RODA porod, novina u kuu.
ROG pribliava vam se opasnost, pazite se utjecajnih ljudi iz vae blizine, lani prijatelji ele vas prevariti.
RUKA prijateljstvo; primit ete pomo i podrku od sigurne osobe; prijateljstvo i obitelj; zatvorena ruka znai da ete na pomo morati priekati.
RUKAVICA veliki izazov.
RUA sretna vijest, srea, popularnost; dobro zdravlje; prava i iskrena ljubav.
SABLJA odlikovanje, poast.
SANTA LEDA opasnost.
SANJKE neeljena prinova.
SAT ako je pri rubu alice, morate brzo realizirati planove; postavljen u sredinu najavljuje povoljan period, oporavak od bolesti, skladniji ivot, dobre financije; a kad je na samom dnu, uvajte se opasnosti, jer prijeti nesrea, teka bolest.
SIDRO ispunjenje elja, srea; nada, smirenje, stabilizacija, postojanost, utemeljenje, dobra pozicija; kad je u vrhu alice najavljuje uspjeh u poslu ili romansu; u sredini alice, uspjeno putovanje; a na dnu predstavlja manje potekoe i slabo vidljivo drutveno priznanje.
SIRENA nalazite se u vrlo osjetljivom razdoblju, uvajte ugled i borite se za svoje stavove.
SJEKIRA opasnost, budite oprezni, izbjegavajte svau; prepreke i potekoe koje se mogu rijeiti; trenutno ne zapoinjite nita novo.
SKAKAVAC lani prijatelj, stranac; vijesti od prijatelja koji je na putu.
SLAVINA (ESMA) dobro zdravlje; rjeenje problema; pronicljivost; sami ste izazvali svoje nevolje; budite otvorenog uma.
SLIJEPI MI Oprez!; uvajte se vlastite nepromiljenosti.
SLON simbol sree; pobjeda u svakom pogledu, uspjeh, ali sa zakanjenjem; snaga i vrsta volja dovode postepeno do potpunog uspjeha; veliki dobitak.
SLOVA U TALOGU neiji inicijali; osoba koju poznaje, ili e tek doi u vezu s osobom ije ime ili prezime poinje tim slovom.
SOVA tuna vijest, smrt; osoba na loem glasu; skandal; u dnu alice najavljuje novane brige; a blizu drke, nevolje u kui.
SRCE srea, velika ljubav; kad je u dnu alice ostvarit e vam se novo poznanstvo, netko e vam se udvarati; za one u braku najava je vanbranih ljubavnih veza; ako je srce prepolovljeno znai raskidanje veze ili braka.
STAKLO oko vas su poteni i vrijedni ljudi; ostvarit ete svoje planove.
STAZA ravna, oznaava povoljan put, a krivudava odlaganje puta, manji problemi koji e se povoljno rijeiti.
STIJENA mali problemi, koje ete brzo nadvladati.
STOL druenja, sastanak, znaajan skup, poziv na sveanost; pismo s dobrim vijestima; drutveni uspjeh, posebno za one koji se bave javnim zanimanjima; ako je blizu tokica, znak je okupljanja radi novanih pitanja.
STOLICA dobitak; neoekivan gost; potreba za odmorom; razmiljanja.
STOPALO odgaaju se dobre vijesti.
STRIJELA brze vijesti, telegram; nesporazumi oko poruke; teko da ete u predstojeem sukobu miljenja dokazati da ste u pravu; potrebne su brze reakcije; ako je ublizini toka, doi ete u sukob zbog novca.
STUP promocija, uspjeh; ali i upozorenje da ne 'letite oblacima', da ne doivite teak pad.
SUNCE simbol boanske intervencije; srea u svim poslovima, popularnost; garancija da e i zlo dobro zavriti; mo, uspjeh, opa sigurnost.
SUNCOBRAN nova ljubav, novo prijateljstvo.
SVEENIK napredak, uspjeh.
SVETAC blagostanje u kui.
SVIJEA neko e vas obradovati, pomoi e vam da uspijete; znanje i uenje; poslovni uspjeh.
SVINJA - materijalno bogatstvo; vea zarada, pretjerivanje; pri vrhu alice znai dobitak u poslu, ali i neprilike; na stijenkama alice znai posao s osobom iz visokog drutva; a u donjem dijelu, teku bolest u kui.
SVRDLO neprijateljstvo, uvajte se povreda na poslu.
AKA S PRSTIMA veliki rascjep u obitelji.
ALICA poetak prijateljstva.
ATOR potreba za odmorom; putovanje; skromnost.
EIR ast; diplomacija; diskretnost; pouzdani znak da e svaki posao uspjeti, jer pred vama je sretno razdoblje; sve vam ide od ruke, ali kroz promjene i manje nezgode; na dnu alice oznaava suparnitvo, pa se trebate vie truditi oko ljubavnog partnera; na vrhu znai sklad i opa poboljanja.
IMI problemi s autoritetom; strah od ljudi na poloajima; neugodnosti zbog kojih ete imati nova neprijateljstva; nemojte sami sebi stvarati neprijatelje.
KARE veliki gubitak, rastanak; velike svae i razdor u obitelji.
KOLJKA dobre vijesti; s biserom najavljuje dobitak, sreu.
KORPION uvajte se iznenadne opasnosti, osveta.
TAKE pomo bliskog prijatelja.
TAKOR lane optube; velika teta, pljaka, razbojnitvo; izdaja.
TAP posjetilac.
TIHAA uspjeh nakon napornog rada i truda; morate zakopati prolost.
UNKA svaa s okolinom.
TALOG NA DNU kad je poput brijega, oznaava veliku dobit, nasljedstvo; talog presjeen crtom znai raskidanje brane zajednice ili zaruka; kad klizi najavljuje promjenu boravka, selidbu; kad je u talogu bijela toka, netko vas ogovara; crna toka najavljuje neprijatno pismo; a vie crnih toaka, poklon; vodeni mlaz na dnu alice oznaava da vam u kuu stiu veliki novci.
TELEFON iznenadne vijesti; neprijatnost i nevolje zbog zaboravnosti.
TELESKOP avantura.
TENK opasnost.
TERET nove stvari.
TOKA potvrda znaenja simbola u ijoj blizini stoji; vie tokica, vei uspjeh.
TOP vijesti od vojnika ili nekog druge uniformirane osobe.
TORANJ dug i sretan ivot.
TORBA neizvjesnost zbog putovanja; pred vama je neka zamka, budite oprezni da vam drugi ne natete; ako je torba otvorena, moete pobjei, dok zatvorena znai da ete biti uhvaeni; enska torbica prikazuje enu; sigurnost; tajanstvenost.
TRENJE; VINJE srea u poslu.
TRKA nemojte se kladiti.
TROKUT svaa u porodici; dolazak promjena, poeci novih, neoekivanih i uzbudljivih dogaanja; kad je vrh prema gore, promjena e biti dobra; a prema dolje, loa; to je vie trokuta, sree je vie, uspinjanje bez problema po ljestvici uspjeha, nema straha od veih i trajnijih novanih briga.
TUAK dobra prilika za posao.
TVRAVA uspjeh poslije napora.
UDICA opasnost.
UGAO ako je nepravilan, najavljuje tegobe sa zdravljem, nezgodu; ako je ugao nail vrhu slova A, smatra se simbolom zatite, komfora i mira; trougao oznaava neto neoekivano; ako je vrh trougla prema gore, oznaava uspjeh, a prema dolje, neuspjeh; ukoliko se u trouglu nalaze slova, najava je dolaska nepoznate osobe; petougao oznaava intelektualnu ravnoteu.
UHO uti ete vanu novost; neoekivane vijesti.
USNE srea u ljubavi, sastanak s voljenom osobom; ljubav, vjera, povjerenje.
VAGA harmonija, sklad; ako je u ravnotei, donosi neizvjesnost, ali i pravdu; ako je u neravnotei najavljuje nepravdu; kad je nagnuta na desnu stranu, oznaava pobjedu; a na lijevu, gubitak; ako se nalazi u donjem dijelu alice, bit e razmirica u kui, a ako je u gornjem dijelu, imat ete uspjeha.
VATRA velika dostignua; brzina; blizu ste cilju, ali ne budite agresivni, imajte razumijevanja za druge ljude.
VAZA dostojanstvo; njegovanje prijateljstva donijet e vam duevni mir.
VESLO mala briga, netko e vam pomoi da je prevladate.
VIJENAC uspjeh; ispunjenje elja.
VILA pomo u zadnji as; vjerujte u svoje snove.
VIOLINA sebinost; netko bi vas mogao iskoristiti ili sprijeiti napredak, pa budite oprezni.
VJEALA nesrea.
VJETICA neugodnosti, ogovaranja; iscjeljenje.
VJEVERICE veoma brzo uslijedit e radostan dogaaj, srea.
VLAK spremni ste krenuti naprijed; pokret; novi horizonti.
VOE vrlo povoljan znak, ispunjenje elja; blagostanje, uici; vrijeme je da krenete u akciju, vaa nastojanja bit e ispjena, rad e vam biti pravedno nagraen; zdravlje i raspoloenje u kui; duhovno bogatstvo.
VODOPAD uici emotivne prirode; ista i iskrena ljubav.
VOL udvarat e vam se oenjen ovjek
VRAG oprez!; pribliava vam se opasnost, pazite se utjecajnih ljudi iz vae blizine; nasuprotno znaenje, ovisno o drugim likovima u alici, nasljedstvo, dobitak na lutriji.
VRATA neoekivani dogaaji; nova faza ivota; nove mogunosti, prilika za uspjeh.
VR nagovjetaj prave gozbe; zabava; ekstravagancija; pretjerivanje; vaan dobitak; nedoumice; netko oekuje da mu brzo pomognete; vr pri vrhu alice znai dobro zdravlje.
VREA dobitak.
VRIJES neoekivana srea.
VUK imate opasnog neprijatelja; ljubomora, sebinost, nepovjerenje, mogue svae.
VULKAN erupcija osjeaja; ljubav na prvi pogled; budite strpljivi i kontrolirajte emocije.
ZASTAVA objava; mogua opasnost, sukob; budite spremni braniti svoje stavove; bijela zastava predstavlja poraz, a tamna pobjedu.
ZEBRA prekomorska avantura, nestalan ivot.
ZEC brzina; stidljivost.
ZGRADA uspjeh u planovima; preseljenje.
ZID okani se nekorisnog posla.
ZIMA; SNIJEG bijeda, bolest.
ZMAJ povoljan simbol; ispunjenje elje; pomo u poslu i osobnom ivotu iz neoekivanog izvora; mukarac koji voli; ivot e se promijeniti iz korijena; ako ne iskoristite priliku, eka vas skandal; svae.
ZMIJA oprez!; neprijatelji su oko vas, uvajte se spletki, budite mudri.
ZUB nesrea, veliko zlo.
ZUPANIK promjena na bolje.
ZVIJERI ako su likovi divljih ivotinja poput vuka, lisice, lava i tigra, treba se uvati prijatelja.
ZVIJEZDA srea, zdravlje, san koji e se ostvariti, ostvarenje proroanstva; vie zvijezda oznaava tajnu ljubav s osobom starijom od vas; ispuniti e se neka sudbonosna elja; zvijezda repatica najavljuje bogatstvo; zvijezda petokraka najava je velike sree; osmokraka zvijezda nesretne zgode; dok pet zvijezda znae uspjeh bez zadovoljstva; a sedam zvijezda, alost.
ZVONO zadovoljstvo, neoekivane vijesti; najava vjenanja; bijelo zvono najavljuje dobre vijesti, a crno loe; postavljeno blizu vrha alice oznaava napredovanje na poslu, a blizu dna, tune vijesti, nemir, razoaranje, bolest; dva zvona nagovjetaju vjenanje.
ABA lai, pretvaranja, ogovaranje, tra; spletke oko kue.
ENA uitak, plodnost, osjeajnost; bogatstvo; ako je u gornjem dijelu alice, ljubomorni ste; gola ena znai stid, sramotu; a vie ena, nastanak skandala.
ERAVICA svjedok na sudu.
IR - dobitak, blagostanje, uspjeh; veliko materijalno bogatstvo.
IRAFA daleka selidba, pokret, daleki ciljevi; razmislite prije nego to progovorite.
IVOTINJE zavist, prijevaru i izdaju opisuju ribe i zmije; dok pas, golub i druge ptice, znak su iznenadnih sretnih dogaaja, neoekivanih radosti i dobrih vijesti.
LICA veselje, radosno drutvo; velikodunost.

  Vai komentari
   Što su Ludorije.com?
   Smiješni video klipovi, smiješne slike, igre igrice
   Sranja se dogaðaju svako malo a svi mi volimo one video klipove na kojima se dogodi nešto sasvim neoèekivano, zar ne?
   Stoga, našli ste se na pravom mjestu, Ludorije.com nudi Vam veliku kolekciju video zapisa u raznim kateogrijama od bolesnih, šokantnih, smiješnih, pa sve do onih èudnih, groznih, blesavih, sportskih, zanimljivih te seksi i ostalih drugih humor stvari, kao smiješne slike ili igre igrice.
   Humor portal Ludorije.com osvježuje svoj sadržaj svakim danom s novim sranjima koje su se desile u video klipovima, smiješnim slikama bez ikakve cenzure, stoga ne propustite niti jedan od njih :) Dosadno na poslu? Takoðer za Vas biramo najbolje igrice koje æe Vam poslužiti za ubijanje dosade. Budi i Ti dio ludog teama te se možeš isto tako pridružiti dodavanju novog sadržaja.
   Humor Video Portal Zabave - Vaš broj 1 za dnevnu dozu humora!
  TRAŽILICA:
   Slučajni odabir
   Jaran na milijunau Zato se macke boje krastavca? Jeste li ikada probali plivati u snijegu? Velika usta 40 vrsti glasova Podvala: Napali prolaznike vatrenim orujem Sexy cure slike video velike sise Rojs o pederima
   Humor kutak zanimljivosti
Javno.ba ekskluziva.ba Javno.ba http://reakcije.org/ leenks.com Ludorije.com RSS Kanal